የአገልግሎት ስምምነት

መላቶፕን ለመጠቀም በሚከተሉት የአገልግሎት ሁኔታዎች መስማማት ይኖርብዎታል። 

መላቶፕ ምንድን ነው?

መላቶፕ የተለያዩ ሊንኮችን ወደ Social Media(ፊስብክ፤ትዊተር ወ.ዘ.ተ) ሼር በማድረግ ተከፋይ የሚሆኑበት ድረገፅ ነው። ገንዘብ የሚከፈሎት ሼር ያደረጓቸው ሊንኮች ባገኙት የ Click ብዛት ነው።

ከተጠቃሚዎች የሚጠበቀው፦

በመላቶፕ የምዝገባ ሂደት ላይ የሚሰጡት መረጃ የእውነት፣ ትክክለኛ እና ሙሉ መሆን አለበት።  መላቶፕ የመገልገያ አካውንቶን በከፊልም ሆነ ሙሉ ለሙሉ የመሰረዝ ወይም አገልግሎቱን የማቋረጥ ሙሉ መብት ያለው ሲሆን ይህም የሚሆነው አጠራጣሪ አጠቃቀሞች ሲስተዎሉ ነው።

የአካውንት ይለፍ ቃል እና ደህንነት፦

የምዝገባ ሂደቱን ሲያጠናቅቁ የይለፍ ቃል እና የመዝገብ መለያ ይኖርዎታል። የይለፍ ቃልዎን እንዲሁም አካውንትዎ ጋር ተያያዥ የሆኑ መረጃዎች ሚስጥራዊነት መጠበቅ የእርስዎ ሀላፊነት ነው። የይለፍ ቃልዎ Encrypt ሆኖ ስለሚቀመጥ ለመረጃ ጠለፋ አይጋለጡም። በተጨማሪም በይለፍ ቃልዎና አካውንትዎ ለሚካሄዱ ማናቸውም ተግባራት ሀላፊነት እንደሚወስዱ ይስማማሉ። እንዲሁም የይለፍ ቃልዎና የመለያ ስምዎ ያለእርስዎ ፍቃድ በሌላ አካል ጥቅም ላይ ከዋለ ወይም ሌላ የደህንነት ጥሰትም ካጋጠምዎ ለመላቶፕ ማሳወቅ ይኖርብወታል። ሆኖም መላቶፕ ለሚደርስብዎት ምንም አይነት ጉዳት ሀላፊነት አይወስድም። መላቶፕ የአካውንት ሽያጭን እና ለሌላ ሰው አካውንት አሳልፎ መስጠትን ይከለክላል።

የመላቶፕ ህግና ደንቦች፦

  • ያልተገባ የመረጃ ማዛመት(Spam) ማድረግ ከጀመሩ የመላቶፕ አካውንትዎ ይዘጋል።
  • የራስዎት Link ላይ ክሊክ ማድረግ አካውንትዎን ያዘጋል። 
  • ማንኛውም የማጭበርበር ተግባራትን ካከናወኑ አካውንትዎ ይታገዳል።
  • የሚለቀቁ መረጃዎችን ርዕስ እንዲሁም ምስል(Thumbnail) በመቀየር ሰዎችን በማሳሳት/በመሸወድ Click ማስደረግ የተከለከለ ነው። 
  • ማንኛውንም Traffic Generaing ወይም Traffic Exchange Site ማለትም coinpayu.com, hit4hit.org, like4like.org, likesplanet.com የመሳስሉ ድረገጾችን መጠቀም ፈፅሞ የተከለከለ ነው። 
  • ምንም አይነት የ Bot እና የውሸት እንቅስቃሴ በአካውንትዎ ላይ ካስተዋልን አካውንትዎን የምንዘጋው ይሆናል። በተጨማሪም ማንኛውንም አይነት ማስመሰሎች እና አውቶማቲክ ክሊኮችን ማመንጨት፣ አውቶማቲክ ማጭበርበሪያወችን መጠቀም ፣ ማወናበድ እና አደገኛ መንገዶችን መጠቀም አካውንትዎን ያሳግዳል።
  • በአንድ ቀን ውስጥ ከአንድ IP ለአንድ ሊንክ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምንቆጥረው። ከአንድ IP የሚላኩ ተደጋጋሚ ክሊኮች በድጋሚ አይቆጠሩም።
  • የመላቶፕን መልካም ስምና ቀና ሀሳብ የሚያጎድፉ ማናቸውም ተግባራት ለአካውንት እገዳ ይዳርጋሉ።
  • ከፍተኛ Bounce rate(ከ 65% በለይ) የአጠራጣሪ እንቅስቃሴዎች ማሳያ በመሆኑ በመላቶፕ ላይ አይፈቀድም። አካውንትዎም በከፍተኛ Bounce rate ምክንያት ሊዘጋ ይችላል።
  • በጊዜያዊነት የታገዱ አካውንትዎች በድጋሜ ለማስከፈት በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ይግባኝ መጠየቅ ይችላሉ። ከአንድ ሳምንት ቡሀላ ግን አካውንቱ በቋሚነት የሚዘጋ ሲሆን ከዚያ በኋላ የሚመጡ ጥያቄዎች አይስተናገዱም። 

በስምምነቱ ላይ የተጠቀሱት ደንቦች በሚጣሱበት ጊዜ መላቶፕ አካውንትዎን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመዝጋት ወይም አገልግሎቱን የመከልከል መብቱ የተጠበቀ ነዉ። ይህም የሚሆነው በማንኛውም ጊዜና ያለምንም ቅድመ ማሳወቂያ ነዉ። በአካውንትዎ ውስጥ ያለው ገንዘብም ተይዞ ይቆያል።

ገቢና ክፍያ:- 

በመላቶፕ ለሚደረግልዎ የገቢ ክፍያ የሚያስፈልጉ መርጃዎችን ለማሳወቅ ተስማምተዋል። ክፍያውን የመፈፀም ስልጣን ያለው መላቶፕ ብቻ ነው። ሁሉም የተጠቀሱት ክፍያዎች በኢትዮጵያ ብር ናቸው።